Slovenian Welfare & Information Office Inc.

Skrb za stare ljudi

E-pošta natisni PDF

Avstralska vlada subvencionira veliko različnih vrst storitev za stare ljudi , da lahko dalj časa živijo v svojem domu.  Pomagajo vam, da ste neodvisni po sistemu, ki je pravičen in nepristranski dostop do servisov za vse starejše ljudi živečih v Avstraliji. 
Avstralska vlada subvencionira tudi domove za ostarele , če potrebujete višjo raven varstva.
Nekateri od glavnih programov in paketov so navedeni spodaj :

Paket nege na domu
Če želite , da ostanete v svojem domu , ko postanete starejši , vendar potrebujete pomoč pri čiščenju in pripravi jedi , ali pri prevozu , tako da lahko greste po nakupih ali pa se udeležite sestankov , vam bo ta program pomagal.

Dom in občinska nega
Če želite , da ostanete v svojem domu , vendar potrebujete pomoč pri vsakodnevnih opravilih , ali potrebujete osnovno oskrbo , vam lahko pomaga ta program HACC (Home and Community Care).

Centri enodnevne terapije
Če živite doma ali če prejemate nizko raven oskrbe v domu ostarelih , boste morda potrebovali različne terapije , da boste obdržali svojo mobilnost  in neodvisnost. Če ste stari 65 let in več, vam bo morda lahko pomagal ta program.
Glavne storitve, ki jih nudijo Centri enodnevne terapije , vključujejo :
Sorodne zdravstvene storitve, kot so Pediatrija ( za nego stopal ) , fizioterapija ( vaje , mobilnost, moč in ravnotežje) in delovna terapija (pomoč za povrnitev ali ohranitev svoje fizične sposobnosti ) in Fitnes in skupinska telovadba , da ostanete fizično aktivni ali hidroterapija .

Program premostitvene nege

Ko ste bili v bolnišnici , je pogosto najbolj zaželen kraj da se vrnete na svoj dom , in ne v dom ostarelih ljudi.  Včasih boste morda rabili dodatno pomoč , da si opomorete . V takem primeru vam lahko pomaga Program premostitvene nege.

Program premostitvene nege je za starejše ljudi, ki so bili v bolnišnici , vendar potrebujejo dodatno pomoč , da si opomorejo in čas, da se odločijo o tem, kam bi šli živeti za daljši čas. Premostitvena nega se lahko zagotovi bodisi v svojem domu ali v " live-in setting ".  Ta nastavitev je lahko v domu ostarelih ali v posebnem oddelku v bolnišnici.  Dostop do premostitvene nege lahko dobite samo direktno od bolnišnice.


Pomoč pri oskrbi in stanovanja za seniorje
Nekateri ljudje so v nevarnosti, da postanejo brezdomci , ko postanejo starejši . To je morda zato, ker so živeli v najetem stanovanju ali pa sploh nimajo doma . V takem primeru bi vam pomagal ta Program (ACHA- Assistance with Care and Housing for the Aged).
Program ACHA financira in povezuje različne oblike občinske oskrbe za pomoč starejšim ljudem , ki so brez strehe nad glavo . To se dela z usklajevanjem dostopa do najboljših storitev za vsako določeno situacijo . Te storitve običajno opravljajo organizacije, kot so stanovanjski uradi, dobrodelne organizacije ali verske skupine .
Tudi če je ta oseba že brezdomec, ji ta program lahko pomaga priti nazaj do hiše .
Če ste vi ali nekdo, ki skrbite za tako osebo,  v tem primeru je lahko ACHA program, ki lahko pomaga najti storitve, ki jih potrebujete.

Program občinske nege starejših- CACP
Vi ali nekdo ki ga poznate, je morda že prejemal pomoč pri različnih opravilih doma in v domu ostarelih s pomočjo državne subvencije »Community Aged Care Package ( CACP ).

Razširjena nega starejših na domu - EACH
Vi ali nekdo ki ga poznate, je morda že prejemal pomoč pri različnih opravilih doma in v domu ostarelih s pomočjo državne subvencije »Extended Aged Care at Home« (EACH) .

Razširjena nega starejših doma z demenco - EACHD
Vi ali nekdo ki ga poznate,  je morda že prejemal pomoč pri različnih opravilih doma in v domu ostarelih s pomočjo državne subvencije »Extended Aged Care at Home Dementia« (EACHD)


Program za državne uslužbence začasne nege – NRCP
Če skrbite za osebo, ki potrebuje pomoč pri različnih opravilih doma ali v domu ostarelih , je pogosto koristno , vendar lahko tudi predstavljajo izziv . S tem v mislih boste morda večkrat potrebovali dodatno pomoč in kratek odmor iz vaše skrbniške vloge . To je program ki vam lahko pomaga »National Respite for Carers Program« (NRCP)


Svetovalni program za državne uslužbence nege - NCCP
Skrb je za nekoga lahko zelo koristna , vendar pa lahko predstavlja tudi nekatere izzive. Od časa do časa , se boste morda morali pogovoriti z nekom , ki razume vašo situacijo . To je program, ki vam lahko pomaga »National Carer Counseling Program« (NCCP

NCCP zagotavlja kratkoročne čustveno in psihološko svetovanje in podporne storitve , ki jih subvencionira avstralska vlada . To je za ljudi, ki jim ni vseeno za osebo, ki potrebuje pomoč, da bi skrbeli sami za sebe , ki pa niso formalno zaposleni v njihovi skrbniški vlogi .
Skrbniki nege ne boste potrebovali nobene ocene za prejemati skrbniško svetovanje preko NCCP .

Aged Care Assessment Team  - ACAT
Za pridobitev državne subvencije za service pri negi potrebujete najprej oceno vašega stanja, ki ga opravi »Aged Care Assessment Team« (ACAT).  Kvalifikacije za pridobitev programa občinske nege in nege v domu starejših je določena od ACTA, ki je odvisna od ocene potreb posameznih oseb. To so brezplačne in zaupne usluge in postopek je preprost. 

Predstavnik ACAT ( ponavadi zdravnik , medicinska sestra, socialni delavec ali drug zdravstveni delavec ) bo ocenil vaš ​​položaj in posebne potrebe oskrbe. Nato dobite obvestilo do kakšnih uslug ste upravičeni in kako najti servis za zadovoljitev vaših potreb. Ob postopku ocenitve vaše situacije je lahko z vami sorodnik ali prijatelj.  Imaste tudi pravico do prevajalca.  Če niste zadovoljni z ocenitvijo, se imaste pravico pritožiti.  Za organizacijo ACAT ocenitve situacije lahko prosite svojega zdravnika za napotnico ali kličite Commonwealth Carelink Centre na 1800 052 222.

 


Pristojbine & Stroški
Cena prejetih uslug je odvisna od ocenitve potreb in njihove možnosti plačila.  Posebno pozornost imajo ljudje v neugodnem položaju.  Usluge vam ne bodo zavrnjene, če jih ne morete plačati.  Vsi ljudje prejmejo enake kvalitete uslug ne glede na višino stroškov.

Več informacij dobite na Aged and Community Care Information telefonu 1800 200 422 ali na Internetni strani:  www.myagedcare.gov.au

 

 
You are here: Home Informativne zadeve Avstralske zadeve Skrb za stare ljudi