Slovenian Welfare & Information Office Inc.

Namestitev v Domove ostarelih v Avstraliji

E-pošta natisni PDF

"Aged Care Homes" so poznani tudi kot "Residential Care". Imamo dve vrsti domov ostarelih: nizja stopnja nege in visoka stopnja nege. Obe stopnji nege nudijo vrsto razlicnih uslug. Visoka stopnja nege je prilagojena ljudem, ki so zelo rahlega zdravja, ki potrebujejo 24 urno pomoc in stalno bolnisko nego. Nekateri domovi ostarelih nudijo nizko in visoko stopnjo nege, da omogocijo ljudem ostati v istem domu, ce se jim poslabsa zdravje in potrebujejo visjo stopnjo nege. To je poznano kot "Ageing in place".

Aged Care Assessment Team doloci upravicenost do katere vrste doma ostarelih so ljudje potrebni na podlagi ocenitve potreb posameznih oseb. To so brezplacne in zaupne usluge. Predstavnik Aged Care Assessment Teama – ponavadi zdravnik, bolniska sestra, socialni delavec ali drugi profesionalni zdravstveni delavec, bo ocenil vaso situacijo in specificno potrebo nege. Nato dobite obvestilo do kaksnih uslug ste upraviceni. Za ocenitev vasih potreb klicite Aged Care Assessment Team na telefon 1800 200 422

Ko prejmete obvestilo odobreno od lokalnega Aged Care Assessment Teama katero stopnjo nege potrebujete, imaste pravico zaprositi za sprejem v Dom ostarelih. Sami si lahko izberete tisti dom, ki zadovoljuje vase potrebe. Lahko si poiscete zeljeni dom ostarelih tudi preko interneta na:  www.myagedcare.gov.au  

Ko vas Dom ostarelih obvesti, da vas sprejme v dom, in vi sprejmete ponudbo, je najprej potrebno urediti stanovanjski Sporazum med vami in Managerjem Doma ostarelih. Stanovanjski Sporazum oz. pogodba je zakoniti oz. praven dogovor med vami in Domom ostarelih in mora biti urejen pred vaso vselitvijo v dom.

Ko se vselite v dom ostarelih, obdrzite vse drzavljanske pravice in tudi svojo osebno tajnost. Lahko vas obiskujejo druzina in prijatelji in vi boste lahko prihajali in odhajali kolikor vam bo zdravje in zmoznost dopuscala, pri tem pa morate spostovati podpisani Sporazum z domom ostarelih.

Imaste tudi pravico obdrzati kontrolo osebnih pogledov dnevnega zivljenja v domu, kakor tudi kontrolo lastnih financnih zadev in posesti ter imeti pravico do lastne razporeditve svojega zivljenja v domu.

Vec informacij lahko dobite na: www.myagedcare.gov.au

 
You are here: Home Informativne zadeve Avstralske zadeve Namestitev v Domove ostarelih v Avstraliji